parallax background

Funksjonsvurdering

kosthold6_forside
Kostholdkurs
4. Mai 2014
kariere_forside
Karriereveiledning
7. Mai 2014

Funksjonsvurdering (FIA) og oppfølging av sykemeldte

Funksjonsvurdering handler om å fokusere på og å se mulighetene arbeidstakeren og arbeidsgiveren har for en felles god løsning for begge parter, når det av helsemessige grunner er nødvendig å endre arbeidsforholdene for den enkelte. En funksjonsvurdering er å vurdere arbeidstakerens forutsetninger, og å gi råd for hvordan arbeidsplassen kan tilrettelegges best mulig på eksisterende arbeidsplass, eller finne andre hensiktsmessige løsninger. Dette skjer gjennom å kartlegge situasjonen, og eventuelt ved å gjøre en praktisk arbeidsutprøving på den eksisterende bedriften, eller i en av avdelingene ved Kanmer as

Veien videre er ikke alltid like lett å se…!

Har dere en medarbeider som er sykemeldt og hvor veien videre er uklar, eller en medarbeider som står i fare for å bli sykemeldt? Vi kan hjelpe! Sykefravær kan være krevende både for medarbeider og bedrift. VEIVALG har erfaring med å bistå begge parter med å komme videre. Vi har grundig kjennskap til NAVs regelverk og hjelper din bedrift å få frigjort tid og ressurser. For IA-bedrifter er dette en unik anledning til å benytte seg av muligheten til å få refundert sine kostnader. Arbeidslivssenteret kan etter søknad vurdere tilretteleggingstilskudd. Skjema for å søke om refusjon finner du på nav.no For andre bedrifter vil en funksjonsvurdering være en lønnsom investering for å løse situasjonen raskere. Vårt tilbud omfatter:
  • Kartlegging
  • Individuell coaching
  • Resultatrapport og fremdriftsplan

VEIVALG

Vi er en objektiv samarbeidspartner i arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Målet er å finne den beste løsningen for alle parter.