Kontakt oss

Teamet som leverer tjenester innen sykefraværsoppfølging, rådgivning i kvalitetsarbeid, omstillings- og karriereveiledning innehar bred kompetanse på feltet og skreddersyr løsninger for din bedrift.


arne@kanmer.no Mobil: 97 72 29 40

Karriereveileder og jobbkonsulent.

Arne har teknisk bakgrunn med tilleggsutdanning innen ledelse, bedriftsøkonomi og organisasjonspsykologi. Han har over 20 års arbeidserfaring innen personalarbeid fra offentlig og privat sektor med hovedvekt på karriereveiledning og bistand ved jobbskifte, veiledning 1:1 og grupper. Arne har også lang erfaring innen bistand til arbeidsgivere i forbindelse med rekruttering og personalutvelgelse, samt ved omstilling. Han er godkjent veileder i Vip24.

krinor@kanmer.no Mobil: 47 28 12 64

Utdanning:
 • Fagbrev Kokk – Restaurant
 • Fagbrev Servitør
 • Bachelor yrkesfaglærer
Kurs:
 • «Yes I can» - Motivasjon og mestring i praksis
 • Fagopplæring i bedrift
 • Funksjonsvurdering for IA bedrifter
 • Sykefraværsoppfølging
 • Arbeidslivsveileder i Vip24 programmet
Erfaring:
 • Kundebehandling og service
 • Undervisning videregående skole
 • Karriereveiledning
 • Foredrag, undervisning og kursholder
 • Oppfølging av personer på tiltak
 • Samarbeid med NAV, lege og behandlere
 • Samarbeid med skole, PPT, OT, BUP, annet helsepersonell og støtteapparat

kristin@kanmer.no Mobil: 40 40 29 41

Utdanning:
 • Master i yrkespedagogikk
 • Bachelor i ernæring og helse
 • Tilleggsutdanning i spesialpedagogikk
Kurs:
 • Tilleggsutdanning i spesialpedagogikk
 • Funksjonsvurdering for IA bedrifter
 • Sykefraværsoppfølging
 • Personaljuss for ledere
 • Arbeidslivsveileder i Vip24 programmet
Erfaring:
 • Undervisning på alle nivåer
 • Oppfølging av personer på tiltak
 • Oppfølging av sykmeldte
 • Samarbeid med NAV, lege og behandlere

krinor@kanmer.no Mobil: 47 28 12 64

Utdanning:
 • Psykisk helsevern
 • Ledelse og administrasjon
 • Barnevernspedagog
Kurs:
 • Kvalitetsledelse
 • Veiledning og coaching
 • Bedriftsøkonomi og regnskap
Erfaring:
 • Revisjonsoppdrag Equass
 • Undervisning videregående skole
 • Kvalitetsarbeid i bedrift
 • Ledelse, personal og økonomi
 • Oppfølging og tilrettelegging for mennesker i ulike faser