parallax background

Rådgivning i kvalitetsarbeid

kariere_forside
Karriereveiledning
7. Mai 2014

Rådgivning i kvalitetssikring.

Bistand, råd eller veiledning i forbindelse med etablering, revidering eller oppfølging av kvalitetssikring i bedriften. Opplegget bygger på Europeisk kvalitetssikring innen sosial service (Equass).

Kursholder.

Reidun K. Dokken:

Utdanning:

  • Psykisk helsevern
  • Ledelse og administrasjon
  • Barnevernspedagog
Kurs
  • Kvalitetsledelse
  • Veiledning og coaching
  • Bedriftsøkonomi og regnskap
Erfaring
  • Revisjonsoppdrag Equass
  • Kvalitetsarbeid i bedrift
  • Ledelse, personal og økonomi
  • Oppfølging og tilrettelegging for mennesker i ulike faser